Ooit was de neushoornvogel de koning van de vogels. Maar hij had de eigenschap om kleine vogels te doden als zij een fout maakten. Daarom kwamen alle vogels op een dag bij elkaar en besloten dat ze een nieuwe koning moesten hebben. Ze kozen voor de Buulbuul, want alle vogels waren ervan overtuigd dat hij een koninklijke verschijning was en dat hij ook niemand pijn kon doen, zelfs als hij dat zou willen. De belangrijkste vraag was hoe di taan de neushoornvogel over te brengen. Die zou hier immers niet blij mee zijn!

Ik heb een idee, zei de uil. En ik heb jouw hulp nodig specht, kom met me mee! Enige tijd later ging de uil naar de neushoornvogel en sprak tegen hem. ‘O koning, we hebben de idee dat u een test moet ondergaan om uw waardigheid als koning te bewijzen. U moet op een dikke tak gaan zitten en deze afbreken. Als u dat niet lukt en een volgende vogel lukt dat wel, dan is die het meer waard om onze koning te zijn dan u.’

Zeg me op welke tak is moet gaan zitten, zei de neushoornvogel. En de uil wees een dikke tak aan: ‘dat is hem!’. De neushoornvogel vloog op de tak af en ging er met alle kracht op zitten. De tak brak niet af. De neushoornvogel zei ‘als ik niet eens die tak kan afbreken, wie kan dat dan wel! En weet wat we hebben afgesproken: iedereen die aan deze wedstrijd meedoet, moet op een even dikke tak gaan zitten!’/

De uil gaf aan dat de Buulbuul aan de wedstrijd wilde meedoen. En hij vroeg aan de neushoornvogel of de tak die hij aanwees dik genoeg was. De neushoornvogel zag dat die tak nog dikker was dan degene waar hij op zat en zat zichzelf al rijk te rekenen. Áls de Buulbuul die tak kan breken, dan is hij het zeker waard om koning te zijn’, zie de neushoornvogel.

Maar wat de neushoornvogel niet wist, was dat de specht de tak al helemaal had doorboord. Dus toen de Buulbuul erop ging zitten,  brak de tak onmiddellijk af. De neushoornvogel moest zijn nederlaag erkennen en vloog weg. En zo werd de Buulbuul koning van de vogels. Vanaf dat moment was het de neushoornvogel alleen nog toegestaan om ‘s nachts op de takken in de bomen te zitten en verblijft hij op de grond voor het vinden van voedsel.

Moraal van het verhaal: een wijs iemand is een sterk iemand!

Acht fascinerende feiten over de neushoornvogel /tok

  1. Neushoornvogels worden zo genoemd door hun enorme gebogen snavel. In Zuid-Afrika leven vier soorten. De grootste is de zuidelijke grondneushoornvogel (deze is het onderwerp van deze fabel). Ze worden wel 90-100 centimeter hoog. Het mannetje kan tussen de 3.5 en 6 kilo wegen, terwijl het vrouwtje tussen de 2.2 en 4.6 kilo weegt. Daarnaast leven in Zuid-Afrika de veel kleinere grijze neushoornvogel (grijze tok), de roodsnaveltok en de geelsnaveltok. Zazu, de adviseur van de koning in de Lion King is een roodsnaveltok!
  2. Neushoornvogels hebben een heel bijzondere manier van nestelen. Waarschijnlijk als bescherming tegen apen en slangen, wordt het vrouwtje door het mannetje in een hol in een boom ingemetseld met modder. Hij voedt haar vervolgens door een smalle opening voor een periode tussen de 6 weken en 3 maanden, terwijl zij op het nest zit te broeden. Deze praktijk en het feit dat neushoornvogels voor het leven bij elkaar blijven, maakt dat ze door lokale volkeren als het symbool van fertiliteit en puurheid gelden.
  3. De grondneushoornvogel is een heel langzame broeder. Maar eens in de 9 jaar komt er een broedsel uit. Dat bestaat uit 2 kuikens waarvan er maar eentje overleeft. Jongeren in de groep fungeren als helpers in de groep en allen samen brengen ze het jong tot volwassenheid. Ze staan op de lijst met bedreigde diersoorten.
  4. Grondneushoornvogels hebben een leeftijd in gevangenschap bereikt van wel 70 jaar. In het wild worden ze ongeveer 35-40 jaar oud. Dit maakt ze tot een van de langstlevende vogels ter wereld, ongeveer gelijk aan de levensverwachting van een albatros.
  5. De grondneushoornvogels leven in troepen van tussen de 2 en 11 vogels. Een dominant paartje leidt de troep. Hun status wordt gevormd door grootte en leeftijd. De anderen zijn werkers die voor het voedsel zorgen.
  6. Neushoornvogels zijn excellente jagers. Ze foerageren op de grond en gebruiken hun bek om allerlei voedsel te pakken te krijgen, inclusief hagedissen, vogels, kleine zoogdieren, insecten, konijnen, schildpadden en zelfs apen. Ze eten ook fruit en zaden.
  7. Hoewel hun snavel enorm groot is, is die toch relatief licht in gewicht, Dit komt omdat die snavel van een soort sponsige substantie is gemaakt. Toch zijn de eerste twee nekwervels versmolten om de bek te kunnen dragen. Dat is uniek in de vogelwereld.
  8. De grondneushoornvogel heeft als enige vogel wimpers!

Deze diashow vereist JavaScript.

FEED-FORWARD